" Mersin'in tek resmi eğitim kurumu "

REVİT DERS MÜFREDATI

GİRİŞ

Autodesk Revit ve BIM

Yapı Bilgi Sistemi (BIM) Nedir?

Geometrik Nesneler Yerine Yapı Modeli

Parametrik Çalışma

Tüm Dokümanlarda Aynı Anda Çalışma

Sunum Kolaylığı


Revit Architecture: Bir Başlangıç

Revit Architecture İçin Donanım Önerisi

Revit Architecture Açılıyor

Revit Architecture Kullanıcı Arayüzü

Uygulama Menüsü (Application Menu)

Hızlı Erişim Araç Çubuğu (Quick Access Toolbar)

Şerit Menü (Ribbon)

Properties (Özellikler Paleti)

Options Bar (Seçenekler Çubuğu)

Project Browser (Proje Yöneticisi)

View Control (Görünüm Yöneticisi)

Durum Çubuğu (Status Bar)

En Temel Komutlar

New: Yeni Dosya Aç

Open: Dosya Aç

Save: Kaydet

Save As: Adıyla Kaydet

Close: Dosyayı Kapat


2.  Revit Architecture ile Yola Çıkmak

Project Units: Çizim Birimi

Çizim Görünümleri

Project Scale: Çizim Ölçeği

Line Weights: Çizgi Kalınlıkları

Line Patterns: Çizgi Dokuları

Line Styles: Çizgi Stilleri

Detail Level: Detay Düzeyi

Model Graphic Style: Modelin Grafik Görünümü

Eskiz Çizgisi (Sketchy Line)

Gizli Çizgilerin Gösterimi


Shadows: Gölgeler

Crop View: Görüntüyü Kırpmak

Show / Hide Crop Region : Kırpma alanını Göster / Gizle

Hide/Isolate: Gizle/Tecrit Et

Çizimi / Modeli İzlemek

SteeringWheel: Dümen Dolabı

ViewCube: Bakış Kutusu

Navigation Bar: Seyrüsefer Çubuğu

Default 3D View: 3 Boyutlu Bakış

Show Mass: Kütleleri Göster

Thin Lines: İnce Çizgiler

Visibility/Graphics: Eleman Görünümleri

View Properties: Bakış Özellikleri

Çalışma Ortamı

Snaps: Kenetlenme

Yapı Elemanlarını Seçmek

Tıklayarak Seçim

Aynılarını Seçmek

Pencereli Seçim

Toplu Seçim

Geçişli Seçim

Seçim Seçenekleri

Seçim İçeriğini Ayıklamak

Seçim İçeriğini Kaydetmek

Selection Count: Seçili Eleman Sayısı

Temel İşlemler

Constraint: Sınırlama

Komut Kısayollarını Özelleştirmek


3.  Plan Kesit Görünüş

Level: Kat Düzlemi

Elevations: Görünüşler

Cephelerle Çalışmak

Yeni Görünüş Eklemek

Karkas Aksları

Planlar

Plan Altlığı Seçmek

Yeni Kat Planı Bakışı Eklemek

Yeni Tavan Planı Bakışı Eklemek

Bakışlar Arasında Görsel Özellik Aktarımı

Bakışlar Arasında Pafta Bilgisi Aktarımı


Kesitler

Kesit Hattı Oluşturmak

Kesiti Düzenlemek

Kesitte Çalışmak

Section Box: 3 Boyutlu Kesit

3 Boyutlu Görünümleri Kolay Yönlendirme

   

4.  Grid: Akslar

    Doğrusal Aks Çizimi

    Açılı Aks Çizimi

    Eğrisel Aks Çizimi

    Üç Noktadan Geçen Eğrisel Aks

    Merkezi ve Uç Noktalarıyla Tanımlanmış Dairesel Aks

    Çok Segmentli Aks

    Çizgileri Aksa Dönüştürmek

    Aksları Düzenlemek

    Hızlı Düzenlemeler

    Çalışma Düzlemlerinde 3D ve 2D Simgeleri

    Aks Özelliklerini Düzenlemek

    Yeni Bir Aks Oluşturmak

   

5.  Draw / Lines: Çizim Araçları

    Line: Çizgi

    Rectangle: Dikdörtgen

    Inscribed Polygon: Çember İçine Çokgen

    Circumscribed Polygon: Çember Dışına Çokgen

    Circle: Çember

    Start-End-Radius Arc: Başlangıç-Bitiş-Yarıçap ile Yay

    Center- Ends Arc: Merkez ve Uçlarıyla Tanımlı Yay

    Tangent End Arc: Teğet Bitimli Yay

    Fillet Arc: Yuvarlama Yayı

    Spline: Şerit

    Ellipse: Elips

    Partial Ellipse: Kısmi Elips

    Linework: Çizgi Tipi

    Yeni Çizgi Tipi Oluşturmak

    Yeni Çizgi Dokusu Oluşturmak

    Line Weights: Çizgi Kalınlıkları

   

6.  Modify: Düzenleme

    Move: Taşı

    Copy: Kopyala

    Rotate: Döndür

    Array: Dizi Kopyala

    Doğrusal Dizi Halinde Kopyalama

    Dairesel/Işınsal Dizi Halinde Kopyalama

    Mirror – Pick Axis / Eksen Tanımlı Simetrik Kopyala

    Mirror – Draw Axis / Eksen Çizerek Simetrik Kopyala

    Scale: Yeniden Boyutlandır

    Split Element: Ayrıcı

    Split With Gap: Boşluklu Ayrıcı

    Trim/Extend: Buda/Uzat

    Trim / Extend to Corner: Köşeyi Budamak / Uzatmak

    Trim / Extend Single Element

    Trim / Extend to Multiple Elements

    Offset: Paralel Ötele

    Paralel Ötelemek

    Paralel Kopyalamak

    Pin: Raptiye

    Delete: Sil

   

7.  Verimlilik Araçları

    Work Plane: Çalışma Düzlemi

    Measure: Şerit Metre

    Create Similar: Aynısından Oluştur

    Match Type: Özellik Eşleyici

   

8.  Wall: Duvarlar

    Duvar Çizmek

    Çizgileri Duvara Dönüştürmek

    Kütleden Duvara

    Duvarları Düzenlemek

    Duvar Boyutlarını Düzenlemek

    Duvarı Birleştirmemek (Ayırmak)

    Duvar Malzemesini Düzenlemek

    Duvarın Cephe Profilini Düzenlemek

    Duvar Birleşimlerini Düzenlemek

    Duvarları İliştirmek

    Duvar Özelliklerini Düzenlemek

    Yeni Bir Duvar Tipi Oluşturmak

    Düşeyde Duvar Bileşenleriyle Çalışmak (Kesit Üzerinde)

    Duvar Profilleri

    Sweeps ve Reveals Duvar Profilleriyle Çalışmak

    Stacked Wall: Bindirilmiş Duvar

    Katman Özelliklerinin Ötesinde

    Wall Sweep: Silme

    Silme Çizimi

    Silmeyi Düzenlemek

    Kütüphaneden Silme Profili Eklemek

    Reveal: Duvar Boşluğu Cidarı / Girinti

    Yeni Bir Yerleşik Profil Oluşturmak

    Split Face: Yüzey Ayırıcı

    Paint: Boya

   

9.  Column Architectural: Mimari Kolonlar

    Mimari Kolon Eklemek

    Mimari Kolonları Düzenlemek

    Özellik Düzenleme

    Mimari Kolonları İliştirmek

    Yeni Bir Mimari Kolon Oluşturmak

    Mimari Kolon Familyası Oluşturmak

   

10.  Door: Kapılar

    Kapı Eklemek

    Kapı Özelliklerini Düzenlemek

    Yeni Bir Kapı Tipi Oluşturmak

    Kapı Familyası Oluşturmak

   

11.  Window: Pencereler

    Pencere Eklemek

    Pencere Özelliklerini Düzenlemek

    Yeni Bir Pencere Tipi Oluşturmak

    Pencere Familyası Oluşturmak

   

12.  Floor: Döşemeler

    Döşeme Çizmek

    Duvardan Döşemeye

    Çizgiden Döşemeye

    Eğimli Döşeme

    Döşemeleri Düzenlemek

    Yeni Bir Döşeme Oluşturmak

    Döşemeyi Çekelemek

    Floor Slab Edge: Döşeme Kenarı Profili

    Döşeme Kenarı Profili Familyası Oluşturmak

    Cut Profile: Profil Kesici

    Yüz Profilini Düzenlemek

    Sınır Profilini Düzenlemek

    Döşemeleri Boyamak


13.  Ceiling: Asma Tavanlar

Tavan Çizimi

Otomatik Tavan Oluşturma

Duvardan Tavana

Çizgiden Tavana

Eğimli Tavan

Tavanları Düzenlemek

Yeni Bir Tavan Oluşturmak


14.  Roof: Çatılar

Duvardan Çatıya

Kırma Çatı Çizimi

Beşik Çatı Çizimi

Farklı Çatılar Oluşturmak

Çizgilerden Çatıya

Profilden Çatıya

Kütleden Çatıya

Roof Soffit: Saçak Altı Kaplaması

Roof Fascia: Saçak Alnı

Saçak Alnı Çizimi

Saçak Alnını Düzenlemek

Kütüphaneden Saçak Alnı Profili Eklemek

Roof Gutter: Yağmur Oluğu

Çatı Bileşeni Profili Oluşturmak

Çatıları Düzenlemek

Çatı Özelliklerini Düzenlemek

Çatı Saçaklarını Hizalamak

Eğim Oku

Çatıları Birleştirmek

Yeni Bir Çatı Tipi Oluşturmak

Çatı Konstrüksiyonu Elemanlarını Oluşturmak


15. Opening: Boşluk Elemanları

Opening By Face: Yüzeyde Boşluk

Shaft Opening: Sürekli Boşluk

Wall Opening: Duvarda Boşluk

Vertical Opening: Dikey Boşluk

Dormer Opening: Çatı Penceresi Boşluğu


16. Stair: Merdivenler

Taslaktan Merdiven Çizimi: Stair by Sketch

Düz Merdiven Çizimi

Sahanlıklı Düz Merdiven Çizimi

Çok Kollu Merdiven Çizimi

Dönel Merdiven Çizimi

Belli Bir Açıda Dönen Merdiven Çizmek

Çizgilerden Merdivene

Merdiven Özelliklerini Düzenlemek

Özellik Değişimi

Yeni Bir Merdiven Oluşturmak

Damlalık Profili Oluşturmak

Bileşen Tabanlı Merdivenler: Stair by Component

Bileşen Tabanlı Merdiven Çizimi

Bileşen Tabanlı Merdivenleri Düzenlemek ve Değiştirmek

Bileşen Tabanlı Merdiven Tipleri ve Özellikleri

Cast-In-Place Stair – Yerinde Dökme Merdiven

Precast Stair – Prekast Merdiven

Merdiven Kolu, Sahanlığı ve Taşıyıcı Tiplerini Düzenlemek

Non-Monolithic Run - Yekpare Olmayan Merdiven Kolu

Monolithic Run - Yekpare Merdiven Kolu

Monolithic Landing -Yekpare Sahanlık

Non-Monolithic Landing -Yekpare Olmayan Sahanlık

Stringer (Closed) - Profilli Taşıyıcı Kiriş

Carriage (Open) - Basamak Altına Kadar Tanımlanan Kiriş

Dengelenmiş Merdiven Düzenleme

Merdivenlerin Numaralandırılması


17. Ramp: Rampalar

Rampa Çizmek

Uzunluk Esas Alarak Rampa Çizmek

Sahanlıklı Rampa

Dairesel Rampa

Çizgilerden Rampaya

Rampaları Düzenlemek


18. Railing: Korkuluklar

Korkulukları Düzenlemek

Yeni Korkuluk Çizimi

Arızalı Korkuluk

Korkuluk Bileşenleri

Yeni Bir Korkuluk Oluşturmak

Rail Structure: Korkuluk Raylarının Yapısı

Baluster Placement: Tırabzan Yerleşimi

Küpeşte Profili Oluşturmak

Top Rail ve Handrail Sistem Familyaları

Top Rail

Handrail

Duvar Yüzeyinde Küpeşteler

Eğimli Bir Duvara Korkuluk Yerleştirmek


19. Curtain Wall: Giydirme Cephe / Bölme Duvarı

Bölme Duvarını Çizmek

Yeni Bir Bölme Duvarı Tipi Oluşturmak

Bölme Duvarının Geometrisini Düzenlemek

Bölme Duvarını İliştirmek

Bölme Duvarını Ana Duvara Gömmek

Curtain Grid: Tasarım Izgarası Oluşturmak

Panellerle Çalışmak

Panel Malzemesini Değiştirmek

Panellere Doğrama Eklemek

Curtain System

Mullion: Dikme ve Kayıtlar

Dikme/Kayıt Eklemek

Dikme/Kayıtları Düzenlemek

Yeni Bir Dikme/Kayıt Oluşturmak

Profil Familyalarını Kullanmak ve Oluşturmak


20. Structure: Taşıyıcı Sistem Elemanları

Structural Wall: Taşıyıcı Duvarlar

Structural Column: Taşıyıcı Kolonlar

Taşıyıcı Kolon Eklemek

Akslara Kolon Yerleştirmek

Mimari Kolon İçinde Taşıyıcı Kolon

Taşıyıcı Kolonları Düzenlemek

Taşıyıcı Kolonları İliştirmek

Taşıyıcı Kolon-Duvar Birleşimi

Projede Yeni Bir Taşıyıcı Kolon Oluşturmak

Beam: Kirişler

Kiriş Eklemek

Üçüncü Boyutta Kiriş Çizmek

Akslara Kiriş Yerleştirmek

Kirişleri Düzenlemek

Çizgilerden Kirişe

Kirişlerde Birleşimler

Mevcuttan Yola Çıkarak Yeni Bir Kiriş Oluşturmak

Beam System: Nervürlü Kirişler

Truss: Kafes Kirişler

Kafes Kirişleri Düzenlemek

Kafes Kiriş Özelliklerini Düzenlemek

Yeni Bir Kafes Kiriş Oluşturmak

Brace: Bağ Kirişi, Payanda

Structural Floor: Taşıyıcı Döşeme

Foundation: Temeller

Mütemadi Temel Eklemek

Münferit Temel Eklemek

Radye Temel


21. Bütünleşik Yapı Elemanları

Create Parts: Parçalara Ayırma

Katmanlı Elemanları Bileşenlerine Ayırma

Katmanlı Elemanların (Parts) Görüntülenmesi

Katmanlı Elemanların (Parts) Düzenlenmesi

Create Assembly: Montaj Seti

Group: Nesneleri Gruplamak

Create Group: Grubu Oluşturmak

Edit Group: Grubu Düzenlemek

Link Group: Grubu Bağlamak

Demolish: Yıkımcı

Join Geometry: Geometrileri Birleştir

Plan ve Kesitte Birleştirmek

Birleştirmeden Çıkış

Birleştirmede Sıra Belirleme

Duvarları Birleştirirken Boşlukları Paylaşmak

Dış Duvar, Döşeme ve Taşıyıcı İlişkileri

Dış Duvar ve Döşeme İlişkileri

Dış Duvar ve Düşey Taşıyıcı İlişkileri

Displace Elements: Modeli Patlatmak


22. Detailing: Detaylandırma

Detaylandırma için Ön Bilgi

Annotate>Detail Detaylandırma Seçenekleri

Doğrudan Model İçinde Detaylandırma

Nokta Detayı Balonları (Callout View)

Detail Components, Repeating Detail ve Detail Line

Yeni Bir Detay Bileşeni (Detail Components) Yaratmak

Detay Çizgileri (Detail Line) ile Çalışmak

Kapalı Bir Alanı Maskeleme ve Tarama (Filled Region - Masking Region)

Sınırlama Çerçevesi (Crop Boundary) ile Çalışmak

Yazı ve Ölçülendirme

Detaylandırmada AutoCAD Çizimleriyle Çalışmak

AutoCAD Çizimlerini Revit içinde Kullanmak

Revit İçindeki DWG Çizimlerinin Katman Kontrolü

Çizim Görünümü (Drafting Views) Kullanarak Detaylandırma

Asma Tavan Askısı Detaylandırma Nesnesi Oluşturmak

Yeni Referans Düzlemlerini Yaratmak

Parametreleri Atamak

Detayı Oluşturacak Çizgileri Yaratmak


23. Site: Arazi Modelleme

Toposurface: Arazi Modelleyici

Site Component: Dış Mekân Bileşenleri

Parking Component: Otopark Bileşenleri

Building Pad: Taban Dolgusu

Split Surface: Yüzeyde Bölge Kesmek

Merge Surfaces: Arazileri Kaynaştırmak

Subregion: Bölge Ayırmak

Property Line: Arazi Sınırı

Graded Region: Kademeli Bölge

Label Contours: Eğri Kotları

True North: Gerçek Kuzey

Kuzey Oku Eklemek

Kuzey Okunu Düzenlemek

Bina Dışı Arazi Nesneleri Yaratmak


24. Components: Bileşenler

Tefriş Bileşeni Eklemek

Bileşenleri Düzenlemek

İnsan Modeli Eklemek

Decal: Çıkartma / Poster

Çıkartma Eklemek

Çıkartma Boyutları

Çıkartmayı Düzenlemek


25. Dimension: Ölçülendirme

Temporary Dimensions: Geçici Ölçüler

Ölçülendirme Yöntemleri

Aligned Dimension: Hizalı Ölçü

Linear Dimension: Doğrusal Dik ölçü

Angular Dimension: Açılı Ölçü

Radial Dimension: Dairesel Ölçü

Diameter Dimension: Çap Ölçüsü

Arc Length: Yay Uzunluğu

Spot Dimensions: Noktasal Ölçüler

Spot Elevation: Kot Eklemek

Kot Ayarları

Kesitte Kot Eklemek

Göstergeli Kotlar

Spot Coordinate: Koordinat Ölçüsü

Spot Slope: Eğim Ölçüsü

Ölçü Geometrisini Düzenlemek

Ölçü Sayesinde Eşit Aralıklı Elemanlar

Yeni Referans Noktası Eklemek

Ölçü İçeriğini Düzenlemek

Yeni Bir Ölçü Tipi Oluşturmak

Doğrusal Ölçü Tipi

Kot Ölçü Tipi

Koordinat Ölçü Tipi

Eğim Ölçü Tipi

Mimari Projelerde Duvar Çizimi ve Ölçülendirilmesi

Duvar Çizimleri

Duvar Ölçülendirmesi

Tag: Etiketler

Etiketleri (Tag) Görünüme Eklemek

Tüm Nesneleri Aynı Anda Otomatik Etiketlemek


26. Text: Pafta Metinleri

Normal Metin Eklemek

Paragraflı Metin Eklemek

Hazır Metin Yapıştırmak

Leader: Gösterge Metni

Madde İmleri

Metin Özelliklerini Düzenlemek

Yeni Metin Tipi Oluşturmak

Model Text: Model Metni

27. Room: Mahaller/Mekânlar/Odalar

Room and Area Settings: Mekân ve Alan Ayarları

Mekân Eklemek

Room Separator: Mekân Ayırıcı

Tag Room: Mekân Etiketi

Legend: Renkli Mekân Listesi

Kesitlerde Renkli Mekân Listesi

Mahal Listesi Oluşturmak

Düzenlenmiş Mahal Listesi


28. Sheets: Pafta Düzeni

Pafta Düzenine İlk Adım

Paftayı Düzenlemek

Yeni Antet Oluşturmak

Proje Bilgisi: Project Info

Pafta Güncellemesi

Yeni Bir Pafta Anteti Oluşturmak

Lejant (Legend) Görünümleri

Lejant Görünümünde Öğeler

Lejant (Legend) Görünümü Yaratmak


29. Revision: Revizyonlar

Çizime Revizyon Bulutu Eklemek

Revizyon Bulutlarını Etiketlemek

Revizyon Bilgilerini Düzenlemek

Revizyon Bilgilerinin Bulutlara Atanması

Çizimin Paftaya Yerleştirilmesi ve Revizyon Listesi


30. Print: Paftayı Yazdırmak

Print Setup:­ Yazdır­ma­ Ayarla­rı­

Print Previ­ew:­ Baskı­ Önizle­me­

Print: Yazdır­