" Mersin'in tek resmi eğitim kurumu "

ÖN MUHASEBE EĞİTİMİ

Ön Muhasebe Nedir? Ön muhasebe, genel muhasebe bilgi ve belge aktaran birimdir. Muhasebede kullanılan belgelerden muhasebe faturasında usulüne uygun olarak ve genel muhasebeye teslim edilir. 

Muhasebede Her ticari eylem bir belge, onun belgesi de bir defter kaydına tabidir. Belgelerin kayıt ve ön kayıt kayıtları ve mali tablolara aktarılma muhasebe içinde yer alır.