" Mersin'in tek resmi eğitim kurumu "

YAĞLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ


YAĞLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ ( 8 - 10 SAAT " 1 GÜN " )


ÜNİTE-1. YAĞLAR VE YAĞLAMANIN TANIMI

1.1.Yağların Tanımı Ve Üretimi ................................................................................. 1

1.2. Yağlamanın Tanımı Ve Amacı ............................................................................ 3 

1.3. Yağların Özellikleri Viskozite, Oksidasyon.......................................................... 5


ÜNİTE-2. YAĞ ÇEŞİTLERI VE KATIKLARI

2.1. Özelliklerine Göre Yağ Çeşitleri ........................................................................  7

2.2. Kullanım Alanlarına Göre Yağ Çeşitleri .............................................................  9

2.3. Yağ Katıkları .....................................................................................................  17

2.4. Yağ Standartları ...............................................................................................  18

2.5. Yaygın Kullanılan Endüstriyel Yağlar ...............................................................  19


ÜNİTE-3. YAĞLAMA PRENSİBİ VE YÖNTEMLERİ

3.1. Yağlama Prensibi, Kuru ve Sıvı Sürtünme, Langmuir Teorisi ........................  21

3.2. Uygun Yağ Seçimi .........................................................................................  22

3.3. Yağlama Yöntemleri ......................................................................................  23


ÜNİTE-4. YAĞLAMA PLANLAR' VE OPERATÖRÜN SORUMLULUKLARI

4.1.Makinelerin Yağlama Planı ...............................................................................  27

4.2.Yağ Değiştirme Periyotları ................................................................................  28

4.3.Operatörlerin Sorumlulukları .............................................................................  29


ÜNİTE-5. METAL İŞLEME SIVILARI - SOĞUTMA VE KESME YAĞLARI

5.1.Tanımı, Önemi Ve   Kullanım Amacı .................................................................. 36

5.2.Soğutma Ve Kesme Yağlarının Çeşitleri ............................................................ 37

5.3. Soğutma Ve Kesme Yağı Seçiminde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar... 39

5.4 Metal işleme Sıvılarının Filtrasyonu Ve Tankların............................................... 45


ÜNİTE-6. YAĞLARIN BOZULMASI, ÇEVREYE ETKİLERİ

6.1. Yağların Bozulması Ve Belirtileri ...................................................................... 47

6.2. Yağ Filtreleri Ve Önemi .................................................................................... 50

6.3. Bozulmuş Yağların Kullanılmasının Sakıncaları Ve Değiştirilmesi ................... 51

6.4. Bozulmuş Soğutma Ve Kesme Yağlarının Kesmeye Etkisi .............................. 52

6.5. Bozulmuş Yağın   imhası Ve Çevreye Etkileri ...................................................53

6.5. Bozulmuş Yağın   imhası Ve Çevreye Etkileri .................................................. 57

6.6. Yağların Kullanımı İle ilgili İş Güvenliği Kuralları .............................................. 60


Yağlama Teknikleri Eğitimi

Amaç:

Makinalarda doğru yağ kullanımını öğreterek uygun yağlama tekniği becerisini kazandırmak.

Süre: 1 Gün

içerik

 • Sürtünme bilgisi
 • Kuru, sıvı sürtünme
 • Yağlama işleminde dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Viskozite ve yüzey gerilimleri
 • Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri
 • Yağlama teorisi ve yağ çeşitleri
 • Yağlara katılan katkı maddeleri
 • Yağlama sistemi çeşitleri
 • Yağlama elemanları (yağ pompaları, filtreler..)
 • Yağlama sistemi arızaları ve giderme yöntemleri
 • Yağlamada uyulacak emniyet tedbirleri

Hedef Kitle:

Operatör, Teknisyen / Bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Kontenjan:

Minimum 6 kişi, Maksimum 12 kişi