" Mersin'in tek resmi eğitim kurumu "

SOLİDWORKS DERS MÜFREDATI

1.BÖLÜM : (SolidWorks KULLANICI ARAYÜZÜ) 


1. SolidWorks Programının Başlatılması

01- Boş Doküman Açılması

02- Part (Tek Parça Model Tasarım Sayfası)

03- Assembly (Montaj Modelleme)

04- Darawing (Teknik Resim)


2. SolidWorks Kullanıcı Arayüzü

05- Unsur Yöneticisi

06- Model Gövdeleri

07- Unsurların Düzenlenmesi

08- Unsurların Yerlerinin Değiştirilmesi

09- Araya Unsur Eklenmesi

10- Unsurların Saklanması Ve Gösterilmesi(Hide/Show)

11- Unsurların Devredışı Bırakılması(Supress/Unsupress)

12- Araç Yöneticisi

13- Araç Çubukları

14- SolidWorks Office Araçları

15- Modelin Görsel Özelliklerinin Deliştirilmesi

16- Araç Çubuklarının Düzenlenmesi


3. Sistem Ve Doküman Ayarları


4. Standart Araç Çubuğu

01- Aktif Modelden Teknik Resim Alınması (MakeDrawingPart/Assembly)

02- Aktif Modelden Montaja Geçilmesi (Make Assembly Part/Assembly)

03- Seçim Filtrelerinin Açılması (ToogleSelectionFilterToolbar)

04- Çizimin Güncellenmesi Ve Hatalar (Rebuild)

05- Araçlar (Tools)

06- Anlamlı Sözcük Kontrolü (SpeelChecker)

07- Model Kütlesel Özelliklerinin Öğrenilmesi (MassProperties)

08- Kesit Özellikleri (SectionProperties)

09- Model Kontrolü (Check)

10- Tasarım İstatisliği (Statistics)

11- Eşitlikler Ekleme (Equations)

12- Eğrilerde Sapma Analizi (Deviation Analysis)

13- Tasarım Tablosu Oluşturma (DesingTable)

14- Cosmos Analiz Sihirbazı (COSMOSXpress Analysis Wizard) 


5-Görünüşlerin Ayarlanması

Görünümler (ViewOrientation) 

Bir Önceki Görünüşe Geçme (PreviousView)

Çizimi Yeniden Oluşturma (Redraw)

Şekli Çizim Alanına Sığdırtma (ZoomTo Fit)

Seçili Alanı Ekran Sığdırtma (ZoomToArea)

Fare Ile Sürükleyerek Büyütüp Küçültme (ZoomIn/Out)

Seçime Göre Büyütme (ZoomToSelection)

Ekran Görünüşün Döndürülmesi (Rotate)

Teknik Resim Sayfasında 3 Boyutlu Görünüş (3d DrawingView)

Standart Bakışların Uygulanması (Standart View)

Tel Kafes Görüntü (Wireframe)

Görünmeyen Çizgilerin Kesik Çizgi Görünmesi (HiddenLinesVisible)

Görünmeyen Çizgileri Kaldırma (HiddenLinesRemoved)

Gölgelendirmede Kenarların Da Gösterilmesi (ShadedWithEdges)

Gölgelendirmede (Shaded)

Kenar Çizgisi Kalitesi (DraftQualityHlr/Hlv)

Perspektif Bakış Açısı (Perspective)

Modelin Altına Gölge Verilmesi (ShadowsInShadedMode)

Kesit Görünüş Oluşturma (SectionView)


2. BÖLÜM : (SKEÇ MODELLEME) 


1. Skeç Modelleme Ortamına Giriş

2. Skeç Ortamında Çalışma (Sketch Araç Çubuğu)

Çizgi Çizimi (Line)

Araç Yöneticisinin Yardımı İle Çizim Yapılması

Çizgi Özelliklerinin Çizgi Oluşturulduktan Sonra Verilmesi 

Bitişik Çizgilerin Oluşturulması

Araçtan Çıkmadan Çizimin Tamamlanması

Düz Çizgi Çiziminden Yay Çizmeye Geçiş

Çizgi Aracının Iptal Edilmesi

Dikdörtgen Çizimi (Rectangle)

Paralelkenar Çizimi (Parallelogram)

Daire Çizimi (Circle)

Üç Noktadan Geçen Çember (PerimeterCircle)

Çokgen Çizimi (Polygon)

Merkezden Yay Çizimi (Center Point Arc) 

Seçilen Çizgiye Teğet Yay Çizimi (TangentArc)

Üç Noktadan Geçen Yay Çizimi (3 Point)

Elips Çizimi (Ellipse)

Elips Parçası (PartialEllipse)

Parabol Çizimi (Parabola)

Köşe Yuvarlatma (SketchFillet)

Köşeye Pah Kırma (SketchChamfer)

Eksen Çizgisi Çizimi (Centerline)

Eğri Çizgisi (Spline)

Çizgileri Bölme (SplitEntities)

Simetri Almak (MirrorEntities)

Simetrik Çizim (DynamicMirrorEntities)

Skecin Öçeklendirilmesi (ScaleOrCopyEntities)

Öteleme (OffsetEntities)

Budama (Trim)

Çoklu Budama (PowerTrim)

Köşe Budama (Corner )

İç Kısımların Budanması (TrimAway İnside)

Dış Kısımların Budanması (TrimAwayOutside)

Klasik Budama İşlemi (TrimToClosest)

En Yakın Çizgiye Uzatma (ExtendEntities) 

Çizgilerin Taşınması

Çizgilerin Döndürülmesi (RotateEntities)

Yazı Yazma (Text)

Kenar Yada Çizgi Çıkarma (ConvertEntities)

Kesişim Çıkarma (İntersectionCurve)

Yüzey Üzerine Eğri Çizme (Spline On Surface)

Yüzeyi Eğrilere Bölme (FaceCurves)

3 Boyutlu Skeç (3d Sketch)

3d Skecin Serbest Stil Düzenlemesi (SketchTriad)

Izgaranın Açıklaması Ve Izgara Ayarları (Grid) 

Dorusal Çoğaltma (LinearSketchPattern)

Dairesel Çoğaltma (CircularSketchPattern)


3. Skeçlere Geometrik Kısıtlamaların Atanması Ve Görülmesi


Geometrik Kısıtlamaların Atanması (AddRelations)

Sabitleme (Fix)

Çizginin Yatay Konuma Getirilmesi (Horizontal)

Çizginin Dikey Konuma Getirilmesi (Vertical)

Birleştirme Kısıtlaması Atanması (Merge)

Çakışıklık Kısıtlaması Atanması (Coincident)

Hizalama Kısıtlaması Atanması (Collinear)

Dairesel Çakışıklık Kısıtlamasının Atanması (Coradial)

Paralellik Kısıtlamasının Atanması (Parallel)

Diklik Kısıtlamasının Atanması(Perpendicular)

Eşit Boy Kısıtlaması Atanması (Equal)

Dairelere Eşmerkezlik Kısıtlaması Atanması (Concentric)

Simetriklik Kısıtlaması Atanması(Symmetric)

Kısıtlama Hataları Ve Düzenlenmesi

Skeç Kısıtlamalarını Düzenlenmesi


4. Dimensionons/Relations Araç Çubuğu


Hızlı Ölçülendirme (Smart Dimension)

Yatay Ölçülendirme (HorizontalDimension)

Dikey Ölçülendirme (VerticalDimension)

Koordinat Ölçülendirme (OrdinateDimension)

Yatayda Koordinat Ölçülendirme (HorizontalOrdinateDimension)

Dikeyde Koordinat Ölçülendirme (VerticalOrdinateDimension)

Otomatik Ölçülendirme (Autodimension)

Skeci Tamamen Kısıtlama (FuulDefinedSketch)


5. Bloklar


Blok Oluşturma (MakeBlock)

Blok Parametreleri

Blokların Düzenlenmesi (EditBlock)

Blokların Kaydedilmesi (SaveBlock)

Kaydedilen Blokların Çağrılması (İnsert Block)

Bloğun Parçalanması (ExplodeBlock)

Kayış Kasnak Çizim Ve Hesabı (Belt/Chain)


6. Eğrilerin Düzenlenmesi


Teğetlik Kontrolü Eklenmesi (AddTangency Control)

Eğiklik Kontrolu Eklenmesi (AddCurvature Control)

Eğri Üzerine Kontrol Noktası Eklenmesi (Add Control Point )

Karmaşık Eğrinin Basitleştirilmesi (SimplifySpline)

Eğrilerin Birleştirilmesi (Fit Spline)

Eğrilerin Bükülme Noktasının Gösterilmesi (Show İnflection Point)

Eğri Üzerindeki En Küçük Radüsün Gösterilmesi (Show Minimum Radius)

Eğiklik Çizgilerinin Gösterilmesi (Show CalvatureCombs)


3.BÖLÜM : ( KATI MODELLEME ) 

1. Solidworks Programında Katı Modelleme 

Modelleme Sürecine Bir Bakış

2. Modellerin Oluşturulması

Yükseklik Verme (ExrudedBoss/Base)

Yükseklik Vererek Çıkarma (ExtrudedCut)

Döndürerek Katı Model Oluşturma (RevolvedBoss/Base)

Döndürerek Katı Modelden Çıkarma (RevolvedCut)

Süpürerek Katı Model Oluşturma (SweptBoss/Base)

Süpürerek Katı Modelden Çıkarma (SweptCut)

Kesitler Arasını Doldurarak Katı Model Oluşturma (LoftedBoss/Base)

Kesitler Arasını Doldurarak Katı Modelden Çıkarma (LoftedCut)

Yüzeye Kalınlık Vererek Katı Model Oluşturma (Thicken)

Yüzeye Kalınlık Vererek Kesme (ThickenedCut)

Katı Modelin Yüzeyle Kesilmesi (CutWithSurface)


3. Modellerin Düzenlenmesi


Yuvarlatma (Fillet)

Manuel Yuvarlatma (Manual Fillet)

Yuvarlatma Tipi (FilletType )

Yuvarlatma Uzmanı (FilletXpert)

Pah Kırma (Chamfer)

Kabuk Oluşturma (Sheel)

Katı Model Yüzeylerine Açı Verilmesi (Draft)

Unsurun Ve Modelin Simetriğini Oluşturma (Mirror)

Destek Oluşturma (Rib)

Modelin Ölçeklendirilmesi (Scale)

Yüzey Taşıma / Döndürme / Ofsetleme (MoveFace)

Yüzey Veya Katı Model Silme (Delete / Solid Surface)

Katı Modelin Kesilmesi (Split)

Standart Katı Model Operasyonları (Combine)

Katı Modellerin Birleştirilmesi (Join)

Basit Delik Delme (Simple Hole)

Sihirbaz İle Delik Delme (Hole Wizard)

Katı Veya Yüzey Modelin Taşınması Ve Döndürülmesi (Move /CopyBodies) 

Dışarıdan Solidworks Modeli Çağırma (İnsert Part)

Dışarıdan Model Çağırma (İmportGeometry)

Doğrusal Çoğaltma (LinearPattern)

Dairesel Çoğaltma (CircularPattern)

Eğrisel Yörünge Boyunca Çoğaltma (CurveDrivenPattern)

Skeç Noktalarını Kullanarak Çoğaltma (SketchDrivenPattern)

Tablo Değerini Kullanarak Çoğaltma (TableDrivenPattern)

Seçilen Alanı Dolduracak Şekilde Çoğaltma (Fiil Pattern)


4. İleri Düzey Modelleme İşlemleri


Yansıtma (Wrap)

Şişirme Yada Çökerme (Dome)

Serbest Sitil Yüzey Modelleme (Freefrom)

Katı Model Yüzeyinin Skeç Elemanlarına Uydurarak Şekilsel Deformasyon (Shape)

Esnek Şekilsel Deformasyon (Shape)

Modele Baskı Yapılması (İndent)

Deformasyon (Deform)5. Referans Elemanlarının Atanması

Düzlem Atama (Plane) 

Eksen Atama (Axis)

Koordinat Sistemi Atama (CoordinateSystem)

Nokta Oluturma (Point)


5.BÖLÜM ( MONTAJ MODELLEME)


Montaj Sayfasına Parçaların Eklenmesi (İnsert Component)

Montaj İlişkilerinin Atanması (Mate)

İleri Düzey Birleştirmeler

Montaj Parçalarının Taşınması (Move Component)

Taşıma Esnasında Birleşmelerin Atanması

Taşıma Esnasında Çarpışmaların Yakalanması

Taşıma Esnasında Fiziksel Dinamiklerin Aktifleştirilmesi

Taşıma Esnasında Mesafe Ölçümü

Montaj Parçalarının Döndürülmesi (Rotate Component)

Parçanın Sabitlenmesi veya Serbest Bırakılması

Dışsal Referanslar (No ExternalReferences)

Montaj Sayfasına Boş Parça Eklenmesi (New Part)

Montaj Sayfasına Alt Montaj Eklenmesi (New Assembly)

Alt Montaj Grubunun Aktifleşmesi

Montaj Bileşenlerinin Düzenlenmesi (Edit Component)

Düzenleme Esnasında Diğer Parçaların Durumu (Assembly Transperency)

Geniş Montaj Modu (Large Assembly Mode)

Montaj Bileşeninin Saklanması Ve Gösterilmesi (Hide Show Component))

Montaj Bileşeninin Şeffaflaştırılması (ChangeTransperency)

Model Durumunun Değiştirilmesi (ChangeSuppressionState)

İç İçe Geçmelerin Bulunması (İnterferenceDetection)

Montajdaki Bir Parçanın Başka Bir Parça İle Değiştirilmesi (Replace Components)

Montajdan Patlatılmış Görünüş Oluşturması (ExplodedView) 

Patlatma Yollarının Çizdirilmesi (ExplodedLine)

Birleştirme Elemanlarının Otomatik Atanması (Smart Fastener)


1-Model Unsurları (Features)


Yükselterek Boşaltma (ExtrudedCut)

Döndürerek Boşaltma (Revolved)

Montaja Delik Delme Standart (Hole Wizard)

Standart Delik Delme (Simple Hole)

Seri Delik Delme (Hole Series)

Dikdörtgensel Çoğaltma (LinearPattern)

Dairesel Çoğaltma (CircularPattern)

Tablo Değerlerine Göre Çoğaltma (TableDrivenPattern)

Skeç Noktalarına Göre Çoğaltma (SketchDrivenPattern)

2.Montaja Kaynak Uygulanması (WeldBead) 

3. Montaj Çalışma Sayfasında ReferansElemanlar Ve Eğriler (ReferanceGeometry,Curves )

4. Montaj Sayfasına Standart Parçaların Eklenmesi (Toolbox) 

Eklenen Standart Parçanın Ölçüsünün Değiştirilmesi


5. Toolbox Araçları (Toolbox)

Mil Üzerine Kanal Açılması (Grooves)

Rulman Hesabı Yapılması (BearingCalculator)

Kiriş Hesabı (BeamCalculator)

Çekil Konstrüksüyon Profilleri (Structural Steel)

Kam Tasarımı Ve Çizimi (Cams)


6.BÖLÜM : (ANIMASYON VE SIMULASYON OLUŞTURMA)


Parçaya Doğrusal Hareketin Verilmesi (Linear Motor)

Parçaya Dönme Hareketinin Verilmesi (Rotary Motor)

Parçalar Arasına Yay Uygulanması (Linear Spring)

Parçaya Yer Çekimi Kuvveti Uygulanması (Gravity)

Montaj Parçalarının Sıfırlanması (Reset Components)

Animasyonların Oluşturulaması Ve kaydedilmesi

Animasyon Eklenmesi Ve Adının Değiştirilmesi

Animasyon Araçları 

Animasyonların Oluşturulması (Animation Wizard)

Dönme Animasyonu (Rotate Model)

Demontaj Animasyonu (Explode)

Montaj Animasyonu (Collapse)

Simulasyonun Animasyona Dönüştürülmesi (PysicalSimulation)

Serbest Animasyon Oluşturulması

Esnek Simulasyon 

Animasyonların Videoya Dönüştürülmesi (Save)


7.BÖLÜM: (TEKNIK RESIM OLUŞTURULMASI)


1. Teknik Resim Çalışma Sayfası 

2. Teknik Resim Dökümanının Açılması

3. Teknik Resim Kağıtları Ve Kağıt Özellikleri

4. Teknik Resim Özellikleri 

5. Görünüşlerin Oluşturulmasi


Modelden Görünüş Alınması (Model View)

Yan Görünüşlerin Oluşturulması (ProjectedView)

Görünüşlerin Taşınması Ve Hizalanması

Yardımcı Görünüş Oluşturma (AuxilaryView)

Kesit Görünüş Oluşturma (SectionView)

Kesit Çizgisinin Değiştirilmesi

Kaplanmış Kesit Görünüşler

Montajdan Kesit Alınması

Tarama Çizgilerinin Özellikleri

Döndürülmüş Kesit Görünüş Oluşturma (AllignedSectionView)

Detay Görünüş Oluşturma (DetailView)

Göreceli Görünüş Oluşturma (RelativeView)

Standart Üç Görünüşün Oluşturulması (RelativeView)

Kısmi Kesit Alma (Broken – OutView)

Görünüşün Kırpılması (Break)

Görünüşün Koparılması (Break)

Alternatif Pozisyon Oluşturma (EmptyView)

Ön Tanımlanmış Görünüşler (PredefinedView)

Sac Ürünlerden Açılım Görünüş Alma 

3d Modellerden Görünüş Alınması


6. Görünüşlerin Ölçülendirilmesi


Kullanıcı Ölçülendirmesi (Smart Dimension)

Unsura Göre Ölçülendirme (Model İtems)

Otomatik Ölçülendirme (Autodimension)

Not Ekleme (Note)

Notların Dilbilgisi Taraması (SpeelChecker)

Balon Ekleme (Balloon)

Otomatik Balon Ekleme (Autoballoon) 

Yüzey İşleme İşareti (SurfaceFinish)

Kaynak Sembolü (WeldSymbol)

Geometrik Toleranslar (GeometricTolerance)

Geometrik Tolerans İçin Referans Tanımlama (DatumFeature) 

Geometrik Tolerans İçin Hedef Tanımlama (DatumFeature)

Delik Ölçülerinin Verilmesi (Hole Callout)

RevisionSymbol (RevisionSymbol)

Alan Doldurma Ve Tarama (AreaHatch / Fiil)

Deliklerin Merkezine Eksen Yerleştirilmesi (Center Mark)

Eksen Yerleştirilmesi (Centerline)

Kaynak Gösterimi (Centerpillar)

Dolu Kaynak Gösterimi (EndTreatment)

Vida Gösterimi (CosmeticTthread)


7. Teknik Resim Tabloları


Boş Tablo Eklemek (General Table)

Delik Tablosu Oluşturma (Hole Table)

Malzeme Listesi Oluşturma (Bill Of Materials)

Revizyon Tablosu Oluşturma (RevisionTable)


8.BÖLÜM :Solidworks Yazılımda Fonksiyonel Sac Ürün Tasarımı 


Temel Sac (Base Flange / Tab)

Sac Ekleme (EdgeFlange)

Skeç Kullanarak Flanş Çizimi (MitterFlange)

Flanş Uygulanması (Hem)

Çizgi Etrafında Büküm (SketchedBend)

Sac Kenarlarının Düzenlenmesi (ClosedCorner)

Saca Kademe Verilmesi (Jog)

Sac Köşelerinin Budanması (Corner - Trim)

Köşelere Pah Kırılması Veya Yuvarlatılması (Break Corner)

Saca Cep Açılması (ExtrudedCut)

Saca Delik Delinmesi (Simple Hole)

Lokal Açılım Alınması (Unfold)

Lokal Açılımı Geri Bükme (Fold)

Sac Açılımının Alınması (Flatten)

Yırtmaların Tanımlanması (Rip)

Katı Modelin Saca Dönüştürülmesi (InsertBends) 

Bükümlerin Iptal Edilmesi (No Bends)

Havalandırma Açılması (Wend)

Karmaşık Geometrilerin Saca Dönüştürülmesi (LoftedBend)