" Mersin'in tek resmi eğitim kurumu "

RULMAN BAKIM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ


RULMAN BAKIM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ ( 16 - 24 SAAT " 3 GÜN " )


ÜNİTE-1. RULMANLAR HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 
1.1. Rulmanın Tanımı ............................................................................................ 1

1.2. Rulmanlarda Çalışma Prensibi .......................................................................  2

1.3. Rulmanların Kullanma Alanları .......................................................................  3

1.4. Rulmanların Kısımları ve Yapıldıkları Gereçler ................................................ 4


ÜNİTE-2. RULMAN ÇEŞİTLERİ

2.1. Rulmana Gelen Yükün Yönüne Göre Çeşitleri ................................................  5

2.2. Yuvarlanma Elemanlarına Göre Rulman Çeşitleri ............................................  6

ÜNİTE-3. RULMAN TOLERANSLARI

3.1. Toleransın Tanımı ve Gereği ..........................................................................  14

3.2. Geçme Toleransları ........................................................................................  14


ÜNİTE-4. RULMANLARDA YAĞLAMA VE YAĞLAYICILAR

4.1.Yağların Tanımı Ve Üretimi ............................................................................  21

4.2.Yağlamanın Tanımı Ve Amacı.........................................................................  23

4.3.Yağların Özellikleri .........................................................................................  25

4.4. Özelliklerine Göre Yağ Çeşitleri ...................................................................... 27

4.5. Kullanım Alanlarına Göre Yağ Çeşitleri .......................................................... 29

4.6.Yağ Standartları .............................................................................................. 33

4.7. Rulmanlarda Yağlama ...................................................................................  34

4.8.Sızdırmazlık Elemanları, Keçeler ve Bakımları ................................................ 36


ÜNİTE-5. RULMANLARDA BAKIM VE RULMAN HASARLARI

5.1.Bakım ve Onarımın Tanımı ve Önemi ............................................................  38

5.2.Rulman Ömrü .................................................................................................  42

5.3. Rulman Hasarları ..........................................................................................  42

5.4. Rulmanların Bakımı ve Dikkat Edilecek Hususlar .......................................... 43

5.5. Rulmanlarda Sökme ve Takma İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar ......... 47


ÜNİTE-6. UYGULAMAYA YÖNELİK RULMAN SEÇİMİ

6.1. Rulman Seçim Kriterleri ................................................................................  52

6.2. Rulmanların Kodlanması ................................................................................ 54

6.3. Rulman Boşluğu  ............................................................................................ 56

6.4. Yüklerin Yön ve Büyüklüğüne Göre Rulman Tipinin Seçimi ..........................  57

6.5. Devir Hızına ve Çalışma Sıcaklığına Göre Rulman Seçimi ...........................  58

6.6. Istenen Dönme Has.ve Sessiz Çalışma Şartlarına Göre Rulman Seçimi........ 59


Rulman Bakım Teknikleri Eğitimi

Amaç: 

Rulman eğitiminin amacı rulmanları ve çeşitlerini tanımak, bakımını yapacak, verimli çalışmasını sağlayacak ve neden sonuç ilişkisini kurarak arıza aramasını yapacak ve arıza nedeniyle kaybolan süreyi minimuma düşürecek seviyeye ulaşmaktır. 

Süre: 2 Gün

içerik:

 • Giriş
 • Rulmanlar hakkında temel bilgiler
 • Rulman çeşitleri
 • Rulmanlarda çalışma prensipleri
 • Şaft ve yuva toleransları
 • Rulmanlarda yük bölgelerinin tespiti
 • Rulmanların bakımı ve dikkat edilecek hususlar
 • Rulman yataklarının çeşitleri
 • Rulman sökme ve takma işlemlerinde alınması gereken emniyet tedbirleri
 • Rulman hasarları ve tespiti
 • Rulmanlarda sökme ve takma yöntemleri
 • Uygulamaya yönelik rulman seçimi

Hedef Kitle: Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis Kontenjan: Minimum 6 kişi, Maksimum 16 kişi