" Mersin'in tek resmi eğitim kurumu "

MALZEME BİLGİSİ EĞİTİMİ


MALZEME BİLGİSİ EĞİTİMİ ( 10 - 12 SAAT " 1 GÜN " )


BÖLÜM-1. MALZEMENİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

1.1. Malzemenin Tanımı .....................................................................................  1

1.2. Malzemelerin Sınıflandırılması ..................................................................... 1
1.3. Malzemelerin Muayenesi .............................................................................. 2

1.4. Malzemenin Seçimi.......................................................................................  2
1.5. Malzemenin Özellikleri .................................................................................. 3


BÖLÜM-2. DEMİR VE ÇELİK

2.1. Demirin Tanımı, Çeşitleri Ve Demir Filizleri .................................................. 6

2.2. Dökme Demirler   .......................................................................................... 8

2.3. Çeliğin Tanımı Ve Çeliklerin Sınıflandırılması   ............................................ 10

2.4. Çelik   Standartları   ..................................................................................... 13

2.5. Çeliğin   Biçimlendirilmesi ........................................................................... 15

2.6. Çeliklere Uygulanan Isıl işlemler   ............................................................... 16

2.6.1. Isıl işlemin   Tanımı ve Önemi .................................................................. 16

2.6.2. Çeliklerin   Sertleştirilmesi ........................................................................ 16

2.6.3. Yüzey   Sertleştirme Yöntemleri .............................................................. 19

2.6.4. Çeliklerin   Tavlanması ............................................................................. 21

2.6.5. Menevişleme Ve   Islah ........................................................................... 22


BÖLÜM-3. ALAŞIMLAR

3.1. Tanımı Ve Çeşitleri .....................................................................................  23

3.2. Isıl Eğriler ...................................................................................................  24

3.3. Katık Elemanlarının Çeliğe Sağladığı Özellikler ........................................  25


BÖLÜM-4. DEMİR OLMAYAN METALLER

4.1. Tanımı .........................................................................................................  26

4.2. Çeşitleri .......................................................................................................  26


BÖLÜM-5. MALZEME MUAYENE YÖNTEMLERİ

5.1. Tanımı Ve Çeşitleri ....................................................................................... 29

5.2. Gerilimler Ve Çekme Deneyi ........................................................................ 30
5.3. Elastiklik Modülü............................................................................................ 31
5.4. Sertlik Ölçme Yöntemleri .............................................................................  32

5.5. Çentikli Darbe Deneyi Ve Yorulma...............................................................  34

5.6. Malzemelere Uygulanan İç Yapı Muayeneleri ..............................................  34

5.7. Teknolojik Muayeneler .................................................................................. 34


BÖLÜM-6. KOROZYON

6.1. Tanımı Ve Önemi ...................................................................  36

6.2. Çeşitleri ................................................................................... 37

6.3. Korozyondan Korunma Yöntemleri ........................................  37