" Mersin'in tek resmi eğitim kurumu "

TEMEL SEVİYE HİDROLİK VE ELEKTROHİDROLİK EĞİTİMİ


TEMEL SEVİYE HİDROLİK VE ELEKTROHİDROLİK EĞİTİMİ  

TEMEL SEVİYE HİDROLİK EĞİTİMİ ( 16 - 20 SAAT " 2 GÜN " ) 

TEMEL SEVİYE ELEKTROHİDROLİK EĞİTİMİ ( 8 - 10 SAAT " 1 GÜN " )


Hidrolik / Elektrohidrolik Temel Seviye Eğitimi

  • Hidrolilk devre elemanlarının tanıtılması ve çalışma prensiplerinin öğretilmesi


  • Hidrolik devrelerin çalışma mantığının öğretilmesvdevre kurulmasında gerekli olacak bilgilerin kazandırılması


  • Hidrolik ve elektrohidrolik devrelerdeki problemlerin tespiti ve çalışma yollarının tespitinin kolaylaştırılması


  • Hidrolik ve elektrohidrolik sistemlerin arızalarını tespit edip bakımını yapılabilmesi amaçlanmaktadir.


Süre: 3 Gün

İÇERİK

  • Hidrolik nedir?

Hidrolik sistemin avantajları ve dezavantajları 

Hidrolik sistemin uygulama alanları

Paskal kanunu

Hidrolik kuvvet iletimi

Basınç arttırma prensibi {booster)

Enerjinin korunumu kanunu  {bernoulli teoremi) 

Paralel ve seri akış hatları

  • Hidrolik akışkanlar

Hidrolik sistemde akışkan dan beklenen temel özellikler 

Viskozitenin tanımı ve çeşitleri

Basınç ve sıcaklığın viskoziteye etkisi

Hidrolik yağda bulunan katkı maddeleri ve sisteme etkileri

  • Hidrolik pompalar

Hidrolik pompaların çalışma prensipleri 

Pompanın deplasman ve verimi

Dişli pompa çeşitleri (içten dşli, dıştan dişli, orbit dişli) ve çalışma prensipleri 

Paletli pompa çeşitleri ( dengelenmemiş tip, dengelenmiş tip) ve çalışma prensibi

Pistonlu pompa (eğik eksenli,eğik plakalı, radyal pistonlu pompalar) ve çalışma  prensipleri 

Pompaların çalışma sırasında meydana gelen enerji sarfiyatı

Değişken deplasmanlı pompalarda deplasman değiştirme mekanizmaları 

Kavitasyon nedenleri ve önleme metotları

  • Basınç kontrol valfleri

Basınç emniyet valfinin  kullanım  alanları ve fonksiyonu 

Basınç emniyeti valfi çeşitleri ve ayarları

Basınç düşürücü valflerin iç yapısı, fonksiyonları, çeşitleri ve kullanıldığı yerler 

Basınç sıralama valflerin iç yapısıfonksiyonları, çeşitleri ve kullanıldığı yerler 

Akü doldurma valflerinin iç yapısı, fonksiyonu ve kullanım yerleri

  • Yön kontrol valfleri

Yön kontrol valflerinin sembollerle gösterilmesi (iso 1219)

Yön kontrol valflerinde standart boyutlar

Yön kontrol valflerinin çalışma prensipleri ve iç yapıları 

Doğrudan kumandalı yön kontrol valfleri ve iç yapısı

Pilot kumandalı yön kontrol valflerinin iç yapısı, sembolleri ve kullanıldığı yerler 

Yön kontrol valflerinin kumanda  şekilleri (mekanik, solenoidpilot...)

  • Çekvalfler

Bilyalı tip çek valfler 

Popet tipi çek valfler

Pilot kumandalı çek valfler

İkiz pilot kumandalı çek valf (ikiz kitleme)

  • Akış kontrol valfleri

Akış kontrol valflerinin görevleri

Kısma valfleri (ayarlanabilir akış kontrol valfi) 

Hassas akış kontrol valfleri

Girişte akış kontrol (meter-in)

Çıkışta akış kontrol (meter-out)


  • Hidrolik iş elemanları

Tek ve çift etkili silindirlerin iç yapısı ve çalışma prensipleri

Çift milli silindir, tandem silindir ve teleskopik silindirlerin iç yapısı ve çalışma prensipleri 

Silindirde yastıklama (frenleme) ve kullanım amacı

Hidrolik silindirlerdeki bağlantı yöntemleri


  • Hidrolik motorlar

Yüksek hızda düşük tork üreten hidromotorlar (hslt)

Düşük hızda yüksek tork (moment) üreten hidromotorlar (lsht) 

Dişli, paletli, pistonlu hidromotorlar ve çalışma prensipleri


  • Akümülatörler

Hidrolik akümülatörün iç yapısı ve fonksiyonu

Hidrolik akümülatörün kullanıldığı uygulama örnekleri

Ağırlıklı, yaylıpistonlu, balonlu, diyaframlı akümülatörler ve çalışma prensipleri


  • Hidrolik filtrasyon

Hidrolikte filtrasyonun önemi

Kirliliğin tanımı ve nedenleri

Filtre seçim kriterleri ve filtrelerin süzme kapasiteleri 

Kullanıldığı yere göre filtre türleri

Seyyar filtrasyon sisteminin önemi ve kullanım şekli 

Hidrolikte yağ analizinin önemi ve analizde istenen veriler 

Kirlilik dereceleri (nas, iso)


  • Hidrolik yağ deposu ve Aksesuarlar 

Hidrolik yağ deposunun temel görevleri 

Standart yağ deposu dizaynları

Hidrolik soğutucular

Bourdon tüplü ve diyaframlı manometreler 

Basınç şalterleri


  • Hidrolik Devreler

Rejeneratif devre

Basınç sıralama ve basınç düşürücü devreler 

Hidrolik devre örnekleri


  • Temel Elektrik

Temel elektrik bilgisi 

Elektriksel büyüklükler

Elektrik devre elemanları ve çalışma prensipleri 

Temel elektrik devresi

Açık ve kapalı kontak bilgisi


  • Endüstriyel Uygulamalar

ISO 1219 standartlarına göre devre sembolleri

Temel hidrolik ve elektrohidrolik devre oluşturma mantığı 

Eğitim setinde devre kurma ve devrenin çiziminin yapılması 

Direk ve dolaylı kumanda

Devre şemalarının analizi, şema okuma ve uygulamalı devre kurulumu


Hedef Kitle: OperatörTeknisyen bakımcı Bakım neticisi, Mühendis

Kontenjan: Minimum 6 kişiMaksimum 12 kişi

Yer: Fabrika eğitim salonu veya Mek Akademi eğitim salonu