" Mersin'in tek resmi eğitim kurumu "

AUTOCAD DERS MÜFREDATI


1 - "AutoCAD" 2016 Bölüm 1

2 - "AutoCAD" Arayüz Tanıtımı ve Araç Çubukları

3 - "AutoCAD" Line Komutu Nasıl Kullanılır? Ölçü Vererek Çizim Yapma 

4 - "AutoCAD" Ekran Genişliği Nasıl Ayarlanır? Limits, Zoom, Qnew

5 - "AutoCAD" Eğik Çizgi Nasıl Çizilir? @ Komutu Nasıl Kullanılır? 

6 - "AutoCAD" Açı Belirterek Eğik Çizgi Nasıl Çizilir?

7 - "AutoCAD" Tab Tuşu İle Açılı Çizgiler Nasıl Çizilir? 

8 - "AutoCAD" Circle, Object Snap, Midpoint Komutları Nasıl Kullanılır? 

9 - "AutoCAD" Diameter Komutu Nasıl Kullanılır? 

10 - "AutoCAD" Circle İle Çember Çizim Yöntemleri 

11 - "AutoCAD" Yay Çizilirken Nelere Dikkat Edilmeli ?

12 - "AutoCAD" Arc Komutları Nasıl Kullanılır?

13 - "AutoCAD" Osnap, Polar Tracking, Komutları Nasıl Kullanılır? 

14 - "AutoCAD" Arc Komutu İle Çizim Yöntemleri, Kiriş Uzunluğu 

15 - "AutoCAD" Layer Komutu Nasıl Kullanılır? Yeni Katman Oluşturma 

16 - "AutoCAD" DeleteLayer, Eksen Çizgisi, Lineweight, Linetype

17 - "AutoCAD" Polygon Komutu İle Çokgen Çizimi 

18 - "AutoCAD" Fillet, Trim Komutları Nasıl Kullanılır? 

19 - "AutoCAD" Layer, Çizgi Rengi, Limits, Circle Komutları 

20 - "AutoCAD" Offset, Matchprop Komutları Nasıl Kullanılır? 

21 - "AutoCAD" List, Trim, Fillet, Multiple

22 - "AutoCAD" Tam Ekran Çalışma, Layer Penceresi, Çember, Matchprop

23 - "AutoCAD" Ellipse, Belirli Bir Noktayı Referans Alarak Çizim Nasıl Yapılır? 

24 - "AutoCAD" Ltscale Komutunun Analtımı ve Uygulama 

25 - "AutoCAD" Rectang, Chamfer, Polyline, Move, Copy

26 - "AutoCAD" Copy Komutu Nasıl Kullanılır? Layer Rengi Nasıl Değiştirilir? 

27 - "AutoCAD" Layer ve Chamfer Komutları İle Örnek Çalışma 

28 - "AutoCAD" Mirror, MidBetween 2 Points, Regen

29 - "AutoCAD" Özellik Eşleme MatchProperties Komutu, Trim

30 - "AutoCAD" Snap, Grid Komutları İle Örnek Çizimi 

31 - "AutoCAD" Perspektif Çizim Örneği, IsometricSnap, Snap Komutu İptali -1 

32 - "AutoCAD" Perspektif Çizim Örneği, IsometricSnap, Snap Komutu İptali -2 

33 - "AutoCAD" Polyline, Divide, Point Style 

34 - "AutoCAD" Ray, Extrim, Mirror, Point Style 

35 - "AutoCAD" Measure, Ray ve Mirror, Arc Komutları 

36 - "AutoCAD" Measure, Arc Komutları 

37 - "AutoCAD" Polyline Komutları 

38 - "AutoCAD" Chamfer Komutları 

39 - "AutoCAD" Rotate, Divide, Array (Polar) 

40 - "AutoCAD" Array Özelliği 

41 - "AutoCAD" Rectangular Özelliği 

42 - "AutoCAD" Array Komutu Path Özelliği, Spline, Ellipse

43 - "AutoCAD" Spline ve Extend Komutları 

44 - "AutoCAD" Xline Komutu 

45 - "AutoCAD" Mline (Multiline) Komutu 

46 - "AutoCAD" Mline (Multiline) Komutu İle Kitaplık Çizimi 

47 - "AutoCAD" Mline, Donut ve Fill Komutları 

48 - "AutoCAD" Align, Polygon (Edge), Scale Komutları -1 

49 - "AutoCAD" Align, Polygon (Edge), Scale Komutları 

50 - "AutoCAD" Lengthen, Stretch Komutları Koltuk Çizimi 

51 - "AutoCAD" Lengthen, Stretch Komutları Pencere Çizimi 

52 - "AutoCAD" Helix Komutu 

53 - "AutoCAD" Helix Komutunun etkileri

54 - "AutoCAD" Sketch Komutu 

55 - "AutoCAD" Ellipse, Break, Join, Block, Wblock, Insert Komutları -1 

56 - "AutoCAD" Ellipse, Break, Join, Block komutları-2 

57 - "AutoCAD" Wblock, Insert Komutları -2 

58 - "AutoCAD" Break, Join, Block, Wblock, Explode Komutları 

59 - "AutoCAD" Mimari Proje Planı Duvarları Çizmek -1 

60 - "AutoCAD" Zemin Kat Planı Duvarları Çizmek -1 

61 - "AutoCAD" Mimari Proje Zemin Kat Planı Duvarları Çizmek -2 

62 - "AutoCAD" Zemin Kat Planı Kapı ve Pencereleri Çizmek 

63 - "AutoCAD" Zemin Kat Planı Merdiven Basamakları Çizmek 

64 - "AutoCAD" DesignCenter Komutu Kullanımı 

65 - "AutoCAD" Hazır Modelleri Kullanmak ve DesignCenter

66 - "AutoCAD" Makine Parçası (Altlık) Çizimi -1 

67 - "AutoCAD" Makine Parçası (Altlık) Çizimi -2 

68 - "AutoCAD" Makine Parçası (Altlık) Çizimi -3 

69 - "AutoCAD" Makine Parçası (Altlık) Çizimi -4 

70 - "AutoCAD" Makine Parçası (Altlık) Çizimi -5 

71 - "AutoCAD" Kolon ve Kiriş Profilleri Bağlantı Detay Çizimi -1 

72 - "AutoCAD" Kolon ve Kiriş Profilleri Bağlantı Detay Çizimi -2 

73 - "AutoCAD" Kolon ve Kiriş Profilleri Bağlantı Detay Çizimi -3 

74 - "AutoCAD" Kolon ve Kiriş Profilleri Bağlantı Detay Çizimi -4 

75 - "AutoCAD" Kolon ve Kiriş Profilleri Bağlantı Detay Çizimi -5 

76 - "AutoCAD" Uygulama M20 Cıvata Çizimi -1 

77 - "AutoCAD" Uygulama M20 Cıvata Çizimi -2 

78 - "AutoCAD" Uygulama M20 Cıvata Çizimi -3 

79 - "AutoCAD" Uygulama M20 Cıvata Çizimi -4 

80 - "AutoCAD" Uygulama M20 Cıvata Çizimi -5 

81 - "AutoCAD" Uygulama M20 Somun Çizimi -1 

82 - "AutoCAD" Uygulama M20 Somun Çizimi -2 

83 - "AutoCAD" Uygulama Rondela Çizimi, Bloklama, Blok Ekleme -1 

84 - "AutoCAD" Uygulama Rondela Çizimi, Bloklama, Blok Ekleme -2 

85 - "AutoCAD" Mtext, Dtext, Text, Style Komutları, Yazı Yazmak 

86 - "AutoCAD" Yazı Yazmak, Styles Komutu, Style Tanımlamaları 

87 - "AutoCAD" Text, ArcText Komutları 

88 - "AutoCAD" Yazı Komutlarının Detay Alt komutları İle Uygulama 

89 - "AutoCAD" Arctext komutu ile eğik, açılı yazı yazmak 

90 - "AutoCAD" Table Komutu, Tablo Oluşturmak -1 

91 - "AutoCAD" Table Komutu, Tablo Oluşturmak -2 

92 - "AutoCAD" Tablo Oluşturmak, Table, Limits, Style Komutları -1 

93 - "AutoCAD" Tablo Oluşturmak, Table, Limits, Style Komutları -2 

94 - "AutoCAD" Tablo Oluşturmak, Uygulama 

95 - "AutoCAD" Hesaplara Dayalı Tablo Oluşturmak -1 

96 - "AutoCAD" Hesaplara Dayalı Tablo Oluşturmak -2 

97 - "AutoCAD" Tablolarda Formül Kullanmak 

98 - "AutoCAD" Excel Dosyasını AutoCAD Programına İndirmek -1 

99 - "AutoCAD" Excel Dosyasını AutoCAD Programına İndirmek -2 

100 - "AutoCAD" AutoCAD ile Excel Dosyası Arasında Bağlantı (Update)

101 - "AutoCAD" Vaziyet Planı, Peyzaj Çalışması -1 

102 - "AutoCAD" Vaziyet Planı, Peyzaj Çalışması -2 

103 - "AutoCAD" Vaziyet Planı, Peyzaj Çalışması -3 

104 - "AutoCAD" Vaziyet Planı, Peyzaj Çalışması -4 

105 - "AutoCAD" Vaziyet Planı, Peyzaj Çalışması -5 

106 - "AutoCAD" Vaziyet Planı, Peyzaj Çalışması -6 

107 - "AutoCAD" Vaziyet Planı, Peyzaj Çalışması -7 

108 - "AutoCAD" Vaziyet Planı, Peyzaj Çalışması -8 

109 - "AutoCAD" Vaziyet Planı, Peyzaj Çalışması -9 

110 - "AutoCAD" Vaziyet Planı, Peyzaj Çalışması -10

111 - "AutoCAD" Vaziyet Planı, Peyzaj Çalışması -11 

112 - "AutoCAD" Vaziyet Planı, Peyzaj Çalışması -12 

113 - "AutoCAD" Vaziyet Planı, Peyzaj Çalışması -13 

114 - "AutoCAD" Vaziyet Planı, Peyzaj Çalışması -14 

115 - "AutoCAD" Vaziyet Planı, Peyzaj Çalışması -15 

116 - "AutoCAD" Hatch, Bhatch Komutları, Tarama Yapmak -1 

117 - "AutoCAD" Hatch, Bhatch Komutları, Tarama Yapmak -2 

118 - "AutoCAD" Hatch, Bhatch Komutları, Tarama Yapmak -3 

119 - "AutoCAD" Gradient, Solid Komutları -1 

120 - "AutoCAD" Gradient, Solid Komutları -2 

121 - "AutoCAD" Gradient, Solid Komutları -3 

122 - "AutoCAD" Hatch Komutu nun Select Object Özelligi -1 

123 - "AutoCAD" Hatch Komutu nun Select Object Özelliği -2 

124 - "AutoCAD" Hatch Komutu nunInheritProperties Özelliği -1 

125 - "AutoCAD" Hatch Komutu nunInheritProperties Özelliği -2 

126 - "AutoCAD" Hatch Komutu nunInheritProperties Özelliği -3 

127 - "AutoCAD" Hatch Komutu nunInheritProperties Özelliği -4 

128 - "AutoCAD" Solid ve Gradient Komutları -1 

129 - "AutoCAD" Solid ve Gradient Komutları -2 

130 - "AutoCAD" Solid ve Gradient Komutları -3 

131 - "AutoCAD" Solid ve Gradient Komutları -4 

132 - "AutoCAD" Zemin Kat Planı Uygulaması Akslar -1 

133 - "AutoCAD" Zemin Kat Planı Uygulaması Akslar -2 

134 - "AutoCAD" Zemin Kat Planı Uygulaması Kolon -1 

135 - "AutoCAD" Zemin Kat Planı Uygulaması Kolon -2 

136 - "AutoCAD" Zemin Kat Planı Uygulaması Duvar -1 

137 - "AutoCAD" Zemin Kat Planı Uygulaması Duvar -2 

138 - "AutoCAD" Planda Kapı ve Pencere Boşluklarını Oluşturmak -1 

139 - "AutoCAD" Planda Kapı ve Pencere Boşluklarını Oluşturmak -2 

140 - "AutoCAD" Planda Merdiven ve Balkonları Çizilmesi 

141 - "AutoCAD" Planda Pencereleri Oluşturmak 

142 - "AutoCAD" Attribute (ATT, ATE) , Bloklama, Insert Komutları -1 

143 - "AutoCAD" Attribute (ATT, ATE) , Bloklama, Insert Komutları -2 

144 - "AutoCAD" Attribute (ATT, ATE) , Bloklama, Insert Komutları -3 

145 - "AutoCAD" Attribute (ATT, ATE) , Bloklama, Insert Komutları -4 

146 - "AutoCAD" Planda Kapıları Oluşturmak -1 

147 - "AutoCAD" Planda Kapıları Oluşturmak -2 

148 - "AutoCAD" Kapı Ölçülendirilmesinin Yapılması -1 

149 - "AutoCAD" Kapı Ölçülendirilmesinin Yapılması -2 

150 - "AutoCAD" Kapı Ölçülendirilmesinin Yapılması -3 

151 - "AutoCAD" Planda Yazıların Yazılması -1 

152 - "AutoCAD" Planda Yazıların Yazılması -2 

153 - "AutoCAD" Planda Bacaların ve Sıvanın Çizilmesi -1 

154 - "AutoCAD" Planda Bacaların ve Sıvanın Çizilmesi -2 

155 - "AutoCAD" Area (Alan) ve Perimeter (Çevre) Hesabı -1 

156 - "AutoCAD" Area (Alan) ve Perimeter (Çevre) Hesabı -2 

157 - "AutoCAD" Boundary, Layoff, Join Komutları -1 

158 - "AutoCAD" Boundary, Layoff, Join Komutları -2 

159 - "AutoCAD" Planda Tefrişlerin Oluşturulması -1 

160 - "AutoCAD" Planda Tefrişlerin Oluşturulması -2 

161 - "AutoCAD" Planda Tefrişlerin Oluşturulması -3 

162 - "AutoCAD" Planda Tefrişlerin Oluşturulması -4 

163 - "AutoCAD" Elektrik Tesisat Projesi Çizilmesi -13 

164 - "AutoCAD" Leaders Komut ve LeaderStructure, MultiLeader, Collect Alt Komutları 

165 - "AutoCAD" Tüm Ölçülendirme İşlemlerinin Kullanılması -1 

166 - "AutoCAD" Tüm Ölçülendirme İşlemlerinin Kullanılması -2 

167 - "AutoCAD" Tüm Ölçülendirme İşlemlerinin Kullanılması -3 

168 - "AutoCAD" Tüm Ölçülendirme İşlemlerinin Kullanılması -4 

169 - "AutoCAD" Annotative Ölçülendirme Stili -1 

170 - "AutoCAD" Annotative Ölçülendirme Stili -2 

171 - "AutoCAD" Annotative Ölçülendirme Stili -3 

172 - "AutoCAD"Annotative Ölçülendirme Stili -4 

173 - "AutoCAD" Annotative Ölçülendirme Stili -5 

174 - "AutoCAD" Annotative Ölçülendirme Stili -6 

175 - "AutoCAD" İç Ölçülendirmenin Yapılması -1 

176 - "AutoCAD" İç Ölçülendirmenin Yapılması -2

177 - "AutoCAD" İç Ölçülendirmenin Yapılması -3 

178 - "AutoCAD" Tolerance (Tolerans) Komutu -1 

179 - "AutoCAD" Tolerance (Tolerans) Komutu -2 

180 - "AutoCAD" Tolerance (Tolerans) Projede Uygulanması -1 

181 - "AutoCAD" Tolerance (Tolerans) Projede Uygulanması -2 

182 - "AutoCAD" Hatch ve Bhatch Komutları İle Tarama -1 

183 - "AutoCAD" Hatch ve Bhatch Komutları İle Tarama -2 

184 - "AutoCAD" Hatch ve Bhatch Komutları İle Tarama -3 

185 - "AutoCAD" Plot Ayarları (Yazıcıdan Çıktı Almak) -1 

186 - "AutoCAD" Plot Ayarları (Yazıcıdan Çıktı Almak) -2 

187 - "AutoCAD" Attach, Image Attach, Draworder Komutları -1 

188 - "AutoCAD" Attach, Image Attach, Draworder Komutları -2 

189 - "AutoCAD" Options (Seçenekler) Menüsü Ayarları -1 

200 - "AutoCAD" Options (Seçenekler) Menüsü Ayarları -2 

201 – "AutoCAD" Kapanış.